Aventură cu bicicletele în Transilvania

Event Single

Aventură cu bicicletele în Transilvania

Vă invităm într-o frumoasă aventură cu bicicletele prin care să descoperim împreună povestea medievală a Transilvaniei prin explorarea judeţului Braşov!

Atraşi de bogăţia locului, judeţul a fost asaltat de-a lungul timpului de multe populaţii migratoare precum şi de puternicul Imperiu Otoman, fapt ce a determinat localnicii să construiască, în scop de apărare, castele, cetăţi, biserici fortificate şi refugii, care domină şi astăzi peisajul.

Puncte de interes:

 • Biserica fortificată Prejmer
 • Zona vulcanică Racoş
 • Rezervaţia naturală Valea Zimbrilor
 • Vâltoriile
 • Mânăstirea Brâncoveanu
 • Herghelia de cai lipițani
 • Șinca Veche - Biserici Rupestre
 • Viscri
 • Criţ
 • Mesendorf
Structură antrenament
 • Cardio
  %
 • Anduranță
  %
 • Putere
  %
 • Percepție
  %

Rezervația naturală Valea Zimbrilor

Rezervaţia naturală Valea Zimbrilor a fost inaugurată în noiembrie 2008 şi este cea de-a patra rezervaţie din România dedicată zimbri(i)lor. Are o suprafaţă de 100 de hectare, dintre care 80 de pădure şi 12 de păşune, teren pus la dispoziţie de primăriile comunelor braşovene Vama Buzăului şi Prejmer.

Zimbrul este cel mai mare animal din Europa, masculul cântărind la maturitate până la o tonă - o tonă şi o sută de kilograme. Femela nu depăşește 600 de kilograme. Zimbrul, animal ierbivor, trăieşte în păduri şi are foarte puţini duşmani naturali. În captivitate, trăieşte între 25 și 28 de ani, iar în libertate mai puțin.

Este o specie pe cale de dispariţie. În 1927, în toata lumea mai existau în jur de 50 de zimbri, toţi în grădini zoologice. Ultimii zimbri din libertate au fost vânaţi de braconieri după Primul Război Mondial. În prezent rezervaţia ocroteşte 23 de exemplare din această specie.

Biserica fortificată Prejmer

Biserica Fortificata Prejmer a fost construita în anul 1218 de catre Cavalerii Teutoni. Prejmerul era prima localitate care primea loviturile turcilor veniţi prin pasul Buzău. Astfel, după ce regele Sigismund de Luxemburg a dispus ridicarea unor sisteme de apărare în Ţara Bârsei, a început fortificarea bisericii prin ridicarea unei incinte înalte şi puternice înconjurată de un şanţ lat de apă. Cetatea, clădită în formă de cerc, avea ziduri groase de 3-4 metri şi înalte de 12 metri, bastioane, porţi de fier şi poduri care se ridicau în caz de primejdie.

În cetate se află un dispozitiv de luptă neobişnuit: vestita „Orgă a morţi”. Aceasta era formată din mai multe arme aşezate la un loc ce trageau simultan şi produceau duşmanului o mare panică şi pierderi grele.

Zona vulcanică Racoş

La Racoş judeţul Brașov au avut loc cele mai recente activităţi vulcanice de pe teritoriul ţării noastre. Recente, vorbind la scară geologică. În Cuaternar, adică acum aproximativ 10 mii de ani, poate mai puţin, în zonă au existat vulcani care la Racoş au lăsat urme atât de vizibile şi de "proaspete" încât ai zice că au erupt în urmă cu câțiva ani. Nu degeaba în capătul dinspre secuime a munţilor Persani se află cele mai multe ape minerale, mofete şi ape termale.

La Racoş a existat un vulcan din al cărui crater s-a exploatat mult timp zgura. Acum nu se exploatează deoarece e zonă protejată. (şi e rezervaţie.) Peisajul rămas e fantastic şi deosebit de fotogenic, iar pentru un pasionat de geologie locul e perfect pentru a studia toate tipurile de zgură, cenuşă, bombe vulcanice, bazalturi, lavă întărită, etc. Toate arată de parcă s-ar fi răcit ieri.

Satul Viscri

SSatul Viscri este un colţ de rai aflat în apropierea Sighişoarei. Peisajele pitoreşti împreună cu tradiţiile şi obiceiurile locale l-au determinat pe Prinţul Charles să îşi cumpere în 1996 o casă în localitate. Dintr-un sat izolat, Viscri a devenit cunoscut în Europa, Prinţul Charles lăudând în numeroase interviuri frumuseţea satului din Transilvania.

Herghelia de la Sâmbăta de Jos

În anul 1874 este fondată herghelia de la Sâmbăta de Jos, iar caii din rasa Lipiţan provin de la Herghelia Lipica din Slovenia unde procesul de selecţie pentru aceasta rasă a început încă din anul 1580; mai târziu, în 1913, în preajma izbucnirii războiului mondial, herghelia este mutată definitiv, cu întregul efectiv (322 capete) la Babolna în Ungaria.

Se cresc aici 7 linii de sânge care poartă numele armăsarilor care au stat la baza formării actualelor efective – Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy-Capriola, Tulipan.

Lipiţanul este un cal cu o conformație armonioasă şi elegantă. Este un cal blând, docil şi supus, cu temperament vioi. Datorită eleganţei sale şi a temperamentului, lipiţanul este principala rasă care se utilizează la marile şcoli de dresaj academic din lume.

Şinca Nouă

Şinca Nouă este un sat montan pitoresc, situat pe valea Şincii, între munţii Persani la est şi munţii Făgăraş la vest. Peisajele sunt superbe, cu păduri întinse, păşuni şi fâneţe cu o floră diversificată. Zona se caracterizează printr-un număr foarte mare de animale sălbatice: urşi, lupi, râşi, cerbi, căprioare, mistreţi, capre negre, vidre, iepuri, etc.

Se află aici Biserica de lemn construită acum 400 de ani (în urma), precum şi peștera Gang - una dintre cele mai mari peşteri uşor de vizitat din Ţara Făgăraşului. Plină de legende şi fapte istorice, peştera Gang este o minune a naturii, un loc în care natura respiră sălbăticie şi forme geologice spectaculoase.

Localitatea Criţ

Vechea denumire Kreuz (cruce) se datorează, după tradiţiă locală, unei cruci mari împlântată pe un promontoriu, vizibilă de la disţanta din cele trei comune învecinate - Criţ, Cloasterf şi Mesendorf. În preajma ei s-au grupat primele case ale aşezării, s-a înălţat o biserică din piatră închinată Sfintei Cruci.

Secuilor li se recomandă să primească pe Laurentius şi urmaşii săi în comunitatea lor, cele două sate menţionate nemaiaparţinând jurisdicţiei şi puterii exercitate de voievodul Transilvaniei, aşadar, la început, Criţ fost proprietate nobiliară.

Biserica Fortificată din Criţ a fost consemnată documentar pentru prima oară în anul 1270. Pe locul acesteia în prezent a fost construită în anul 1814 o nouă biserică în stil neolitic.

Cetatea Rupea

Cetatea Rupea se mândreşte cu o formă deosebită de spirală ascendentă şi un ansamblu format din trei cetăţi: Cetatea de Jos (construită în sec. XVII), Cetatea de Mijloc (construită în sec. XV) şi Cetatea de Sus (construită în sec. XII-XIV). Ridicată la intersecţia drumurilor dintre Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, Rupea este atestată pentru prima oară documentar în anul 1324 (Castrum Kuholm).

Cetatea este prevazută cu turnuri, bastioane şi drumuri de strajă şi a servit atât ca fortificaţie, cât şi ca loc de refugiu pentru populaţia satelor din împrejurimi în faţa repetatelor asedii. În 1688, cetatea a fost ocupată şi reparată de austrieci, care mai apoi şi-au instalat aici o garnizoană.

După pierderea rolului defensiv, cetatea a rămas în grija comunităţii care execută unele lucrări de întreţinere, semnalate pe tot parcursul sec. XIX. Lucrările ample de restaurare intreprinse între anii 2011 – 2013 au repus cetatea în circuitul turistic.

Mesendorf

Mesendorf, atestat prin documente din sec.XIV. în evul mediu a fost posesiune a Mănăstirii Cârța.

Biserica Mesendorf este una din puţinele biserici ce prezintă un zwinger, construcţie specifică arhitecturii fortificate. Biserica prezintă un spaţiu îngust între exteriorul zidului principal şi alt zid mai scund. Zwinger-ul are un important rol de obstacol în calea posibililor invadatori.

Detalii eveniment:

 • TBA
 • 07:00 - 23:00
 • Transilvania, România
 • TBD
 • Mediu
Înscrie-te acum!

Hartă eveniment:

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 3 Gallery Thumb 4 Gallery Thumb 5 Gallery Thumb 6 Gallery Thumb 7 Gallery Thumb 8